Det skal du vide inden du tilmelder dit barnCirkelskolen vil snarest have alle alderstrin.
I 2020/2021 optager vi børn fra 0-5 klassetrin

DU KAN SKRIVE DIT BARN OP via denne formular.Der optages i henhold til anciennitet på ventelisten, men der tages hensyn til en ligelig fordeling af drenge og piger. Før enhver optagelse vil der finde en samtale sted mellem skolen og hjemmet.


Skolens venteliste fungerer efter ”først til mølle-princippet”, dog har søskendebørn, ansattes og CirkelBos børn fortrinsret - for at aktivere denne fortrinsret skal barnet dog skrives op på ventelisten senest februar samme år. Opstår der en ledig plads på skolen, kontaktes I der øverst på ventelisten automatisk.